Batıl İşini Yapmak İçin Hep Hakkın Malzemesini Kullanır!

Hasan Kanaatlı 19.12.2022 19:09:39
Gerek dini ve gerekse siyasi alanda, batıl bir varlık gösteremediği için hep hakkın malzemelerini kullanır. Yani adaletten, insan  haklarından, hukuktan, özgürlükten, hür iradeden, bağımsızlıktan, kalkınmışlıktan, gelişmeden ve bunun gibi hakka ait olan malzemelerden hep söz eder.

Örneğin Batı, bir İslam ya da üçüncü dünya ülkesini işgal etmek istediğinde, o ülkenin insanlarını hep bu süslü püslü sözlerle aldatır. Size özgürlük getireceğiz, demokrasi getireceğiz, sizin ülkenizi muasir medeniyetler seviyesindeki ülkelerden biri yapacağız vs. gibi vaadlerde bulunur!  Fakat Irak, Libya, Afganistan, Cezayir vs. gibi ülkelere bakıldığında, hiçte öyle olmadığı herkes tarafından görüldü ve ülkelerinin tüm imkanlarını kendi sömürülerine açtıkları müşahede edildi.

Son dönemde de İran halkı üzerinde bu oyunu oynama teşebbüsüne geçtiler. Her ne kadar bir avuç satılmışları harekete geçirip o ülkeyi de diğer özgürlüğe (!) kavuşturduğı ülkelerin durumuna düşürmeğe çalıştıysalar da, fakat basiretli halkın o asil duruşu sayesinde, bütün planlarının suya düştüğü her kes tarafından bilindi!

Bu durum, ( yani Batı özgürlük ve demokrasisi) genelde İslam ülkelerine, demokrasi ve özgürlüğün hiç te bulunmadığı Körfez ülkelerindeki Arap Krallıklarının teklifi ve önerisiyle o ülkelere götürülmüştür. Gerçekten Batılıların böyle bu şekilde insani bir düşünceleri olsaydı, elbetteki bunu götürecekleri ilk ülkeler, buna öncülük eden o Krallıkların ülkeleri olmalıydı! Fakat o ülkelerin kendi sömürüsü olmaları hasebiyle oralara götürmemesi, onların ( Batılıların) nasıl bir niyet taşıdıklarının en güzel göstergesidir!

Batılılar, İmam Ali (as)'ın söylediği gibi;  "zulüm yoluyla adaleti ikame ediyorlar!" Nitekim imamın hilafeti döneminde dostlarından bir kısmı gelip ona şöyle dediler:

"Ya Emirü'l-Müminin! Her kes senin bu adaletli yönetiminden şikayetçi! Biraz bu aşiret reislerine bütçeden fazla hak versen, Muaviye'nin fitnesini önlemek için biraz o ileri gelenleri yüksek makamlara getirsen olmaz mı?'

İmam Ali ( as) bu teklife çok üzüldü ve şöyle dedi:
-" Yani siz bana zulüm yoluyla adaleti ikame kılmamı mı teklif ediyorsunuz?"

Gerçekten de imam Ali (as)'ın dediği gibi hem Batılı emperyalistler hem de İslam ülkelerindeki yöneticilerden bir çoğu, yönettikleri ülkede; "ZULÜM YOLUYLA ADALETİ HAKİM KILIYORLAR!"

Bunu yaparken de kendi batıllarını ayakta tutmak için hakkın malzemelerini kullanıyorlar. Yani biz bu işi hak ve hukuk ayakta kalsın, insanlara zulüm edilmesin, gerçekler ne ise öyle olsun, hukukun üstünlüğü işlevini sürdürsün, adalet yerini alsın vs. gibi hakka ait olan bu malzemeleri kendi zulüm ve haksızlıklarına bir perde olarak kullanırlar!