Yeni Bir Dünya Yeni Bir Din mi?

Musa Dedei 22.07.2022 07:18:08
Yeni bir dünya istemiyoruz. Çünkü yeni dünya; yeni insan yaratmak, yeni fikirler aşılamak, vicdan, duygu, ahlak ve bir önceki insan gibi yaşama özlemini hasrete sürüklemektir. Yeni bir din de istemiyoruz. Çünkü yeni bir din; yeni yeni mezhepler, tarikatlar, fırkalar, inançsız şeyhler, gusulsüz-abdestsiz dinadamları, Firavun ve Nemrut gibi kimselerin insanlığı, vicdanı, ahlakı, yardımlaşmayı, acımayı unutturacak yeni kitaplarıyla kendi yarattıkları yeni dünyanın yeni insanlarına kendilerine 'Yaratıcı, sözsahibi/herkesin sahibi, insanları saptıran yeni ayetleriyle 'ilah' hitap ettirmeye inandıracak ve kendi ideolojilerine tapmaları için insanlar köleleştirilecektir.

Kendi dinimizden ne gördük ki yeni bir din ile nasıl yola çıkalım ve bu yeni dinden nasıl medet umalım. Yüce yaratan 'Allah cc' kullarına tertemiz, herkese hitap eden bir Muhammedi dini gönderdiği halde onu ilk önce dörde böldüler sonrada binlerce parçalara ayırdılar. Neden mi? Çünkü birleştirmesi zor olsun diye! Yeni gelen neslin bu anlamsız mezhep ve tarikat yollarından birine tabii olup diğer mezhep ve tarikatle savaşsın, iftira atsın ve birbirlerini böylece huzursuz ederek diğer menfaat güden kimselerin işlerine karışmasınlar diye.  Dünyanın bütün topraklarına hakim olup yeraltı-yerüstü zenginliklerine sahip olsunlar diye. İnsanları kendilerine köle etsinler diye. İstediklerinde eskimiş (isyan eden) insanları katletmek, yeni (itaat eden) insanlar oluştursunlar diye. Bütün bunlar gerçek insanlığın yok olması, zalim ve katile itaat eden yeni insanlar yaratmaktır amaçları.

Müslümanlar hiç mi akıllanmayacaklar?

Adem'den hateme kadar nice nice dinler geldi ve nice peygamberler o dinin doğrultusunda insanlara hitap etti ve zalim kimselerden uzak durmaları için uyardılar. Ne yazık ki onlar bu sözlere uymayıp dinlerini böldüler, ayırdılar, sattılar, sapıttılar ve sonuçta helak oldular. Müslümanlara gelince; kendi aralarında meşgul olsunlar, gelişmeye, yeniliğe, ve ilerlemeye engel olunsun diye İslam dini  tek parçayken geçmiş peygamberler kavminden ibret almamış gibi dinlerini ilk önce dörde böldüler sonrada o dördün içinde yüzlerce yıkıcı tarikatlar, fırkalar ürettler ki bunlarla meşgul olsunlar ve Firavun ve Nemrut'a benzer tağutların işlerine karışmasınlar diye. Çünkü onlar da biliyorlar ki İslam dini Tevhid dinidir. Eğer birlik olunursa dünyaya hakim olacak kadar cesur ve cesaretli olacaklardır. Haksızlık kavramı sonlanacak, hakimiyet hayalleri bitecek ve dere misali akan para kuyuları kapatılacaktır.

Bütün bunların önünü kesmek ve tamamen engel olmak, değişik isimlerle değil İslam adıyla anılmak için vahdette birlik olmak, şimdiye kadar bir faydası olmayan hep zarar gelen yollardan sıyrılıp İslam dini çatısında toplanmakla kurtuluşa erilecektir. Bir başka yol kesinlikle yoktur. Eğer böyle olursa insanlığın gözü açılacak, önünü görecek, teknolojide, ilimde ve bilimde gelişecektir. Aksi halde hep gerici olarak anılacak, birbirlerine iftira atıp katletmekle meşgul olacaklardır. En önemlisi ise huzura hasret kalınacaktır...