Muharrem(Matem Ayı)-1

Han Ayvaz Adıgüzel 25.07.2023 08:54:29
Bu gün Muharrem ayının biri. İslam dünyası bu gün Hüseyni'dir, yine kanlar yutmada! Her yıl Muharrem ayında Hüseyin anılıyor ama sizleri temin edeyim bu mesele esas yapısıyla bilinmiyor. İslam dünyasının büyük şemsiyesinden esası saklamışlar. Aynen Gadr-i Hum'da ki gibi. Demişler ki Hz. Hüseyin peygamberimizin torunu idi. Onu Kerbela'da öldürdüler,keşke olmasaydı, çok üzgünüz. Hepsi bu. Kardeşler konunun özü bu değil.

Konu sadece bir insanın öldürülme meselesi değil. Bakınız: Hz. Muhammed gönderilen son peygamberdi, ona canım feda. Onun ölümüyle peygamberlik kapısı kapandı. (Ahzap/40) Lakin bu kapının kapanmasıyla "Velayet kapısı" açıldı. Peygamber de bunu ölmeden önce duyurdu. Gadr-i Hum'da 60 bin kişiye Allah'ın emriyle ilan etti. (Maide/67) Ali'yi bu emir gereği velayet imamlığına atadı. Ondan sonra gelecek olanların isimlerini de yine emir gereği halka duyurdu. On iki velayet imamlarını sundu: "İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin..... Böylece atanan imamları Müslümanlara emanet etti. Peki, ne oldu?

Peygamberin ölümünden sonra atanan bu velayet imamlarını tek tek öldürdüler. Son İmam olan İmam Muhammed Mehdi ise Allah'ın emriyle gaybete çekildi ve o şimdi hayattadır ve o dünya adalet devletini kuracaktır. Şimdi dikkat kesilin: Allah'ın atadığı bir velayet imamı katledilmiş, hem de Müslüman denilen kişilerce. Siz buna sıradan bir ölüm diyebilir misiniz? Mesela, peygamberi katletseler, sadece üzgünüz gibi gülünç bir cümleyle savabilir misiniz. Aynı şeydir, Allah'ın atadığı katledilmiş. İşte Sünni dünyasının anlayamadığı olay budur. Duyan mesul oldu. Şimdi gidin hicri yılınızı kutlayın, hissizler. Yok Ademin tövbesi kabul oldu, yok Yunus kurtuldu, deniz yarıldı vb. diye tatlılar yapın tebrikleşin.