EVLİLİK VE AİLE-1

Servet Ablay 24.12.2020 00:14:30
Aile toplumun en temel ve en önemli yapısıdır. İnsan hayatında sevgi, adanmışlık, bağlanma, ait olma ve mutluluk gibi hayati duyguların en derin düzeyde yaşanabileceği yer neresidir diye soracak olursak bu soruya verilecek en makul cevap “Aile” olacaktır.
Aile kendi içinde alt sistemlerin olduğu büyük bir sistemdir. Her birey bu sistemin bir parçasıdır. Sistem ancak en zayıf parçası kadar güçlüdür. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı-güçlü aile tüm bireylerinin güçlü ve sağlıklı olmasıyla mümkündür.
Evlilik ve aile canlı bir organizma gibi belli yaşam dönemlerine ayrılır. Bu dönemleri ifade etmek için “Aile Yaşam Döngüsü” kavramını kullanılır. Ailenin gelişim dönemlerini altı başlıkta inceleyebiliriz.
1-Tanışma aşaması/Evden ayrılma     2-Yeni çift                              3-Küçük çocuklu aile
4-Ergen çocukları olan aile                  5-Çocukların ayrılması         6-Yaşlı aile
1-Tanışma Aşaması/Evden Ayrılma:
Kişilerin evlilik öncesi birbirlerini tanımaya başladıkları ve giderek bu ilişkiyi evliliğe götürüp götüremeyeceklerini denedikleri evredir. Bir nevi taraflar birbirlerini sosyal ve duygusal olarak tartmaktadır. Evlilikle ilgili hedeflerin belirginleştiği bu dönemde bireyler içinde yaşadıkları ve büyüdükleri aileden kopup farklı bir düzeyde aile ile bağ kuracakları için zorluk yaşarlar. Bu aynı zamanda bir bağımsız birey olma çabasıdır. Zaman zaman bireylerin evlilikle ilgili hedefleri ve beklentileri uyuşmaz ve ilişki evliliğe gitmeden son bulabilir.
 Bekarlığın bazı bireyler için evliliğe tercih edilebilecek bir durum olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda sağlıklı sosyal çevresi, orta düzeyde ekonomik kazancı, sosyal/kültürel etkinliklere yeterli zamanı olan   bekarların (evliliği en mutlu olanlardan sonra) toplumda en mutlu ikinci grup olduğu görülmüştür. Buna karşın bekar olan bireyler evlenmeyle ilgili toplumsal baskıya maruz kalmaktadırlar. Bazı bireyler zayıf benlik algısı, fiziksel-ruhsal olarak içinde yaşadıkları aileden ayrılamamaları, başka insanlarla doyurucu sosyal ilişkiler kuramamaları gibi sebeplerle bekar kalmayı tercih etmektedirler.
Ülkemizde evlenme ritüelleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Bazı bölge ve alt kültürlerde evlilikle ilgili ritüellerin ağır maliyetleri bile bireylerin evlilik yerine bekar kalmayı tercih etmelerinde önemli sebeplerden biri olduğu gözlemlenmektedir.
BİR SONRAKİ YAZIMDA YENİ ÇİFT AİLEYİ ELE ALACAĞIM.