Vahdet Haftası Neden Önemli?

İslam dünyasında vahdete vurgu yapan İran İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların yakınlaşması ve vahdet içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet haftası olarak adlandırdı. Bugün dünyanın birçok noktasında Vahdet haftası münasebetiyle etkinlikler düzenleniyor.


23.10.2021 13:17:00   Güncel


İslam dünyasında vahdete vurgu yapan İran İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların yakınlaşması ve vahdet içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet haftası olarak adlandırdı. Bugün dünyanın birçok noktasında Vahdet haftası münasebetiyle etkinlikler düzenleniyor.

Ehlisünnet 12 Rebiülevvel ve Ehlişia 17 Rebiülevvel tarihini peygamber efendimizin kutlu doğum günü olarak kabul etmekteler.

İslam dünyasında Vahdet’e vurgu yapan İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların yakınlaşması ve vahdet içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri vahdet haftası olarak adlandırdı.

Bu hafta, tüm İslami grupların,  özellikle de günümüzün kargaşa ve çatışma şartlarında, bir bütün halinde, tüm ihtilaflardan uzak, vahdet içinde olmaları için büyük bir fırsattır.

Her ne kadar Müslümanlar arasında mezhep ve görüş ayrılıkları olsa da hepsi tek din, tek kitap, tek kıble, ve tek peygambere itaat; ayrıca namaz, oruç, hac, zekat gibi önemli ibadetler konusunda da hem fikirdirler.

Yüce İslam peygamberi Hz. Muhammed’in -saa- mübarek viladet yıl dönümü ve vahdet haftası tüm dünya müslümanlarına kutlu olsun.

İMAM HUMEYNİ ÖMRÜNÜ MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET OLUŞTURMAYA ADADI

İmam Humeyni Müslümanlar arasında ihtilaf yaratıp saflarının gevşemesine neden ve sömürücülerin ekmeğine yağ sürecek olan hiçbir girişimi câiz bulmuyordu. Kendisine has muazzam fetvaları, Hz. Resulullah”ın -saa- doğum günü münasebetiyle vahdet haftası ilanında bulunup art arda mesajlar yayınlayarak Şiasıyla, Sünnisiyle tüm Müslümanları birleşmeye çağırması ve Sünni – Şii birliğinin pratik imkanlarını bilfiil öğretmesi bunu kanıtlamaktadır.

İmam Humeyni, hangi ırk, mezhep ve düşünceye sahip olursa olsun, Allah ve Resulü”ne inanıp Kabe”yi kıble olarak bilen bütün Müslümanların samimiyetle el ele verip birlik ve vahdet içinde olmaları gerektiği inancındaydı. Bütün Müslümanlar el ele verip kenetlenmeli ve İslam düşmanı sömürü güçlerinin karşısına dikilmeliydi. İmam’ın konuşma, yazı ve mesajlarının önemli bir bölümü, dünya Müslümanlarını vahdet, birlik ve beraberliğe çağıran mazmunlar oluşturur.

Eşi ve ortağı bulunmayan biricik Yaratıcı’ya -cc- inanmak, Hz. Muhammed’in -saa- son peygamber olduğuna ve Kur”an-ı Mecid”in insanlığa ebediyen yol gösterebilecek hidayet kitabı ve kanunlar bütünü olarak indiğine iman etmek ve İslam dininin namaz, oruç, hac, zekat ve cihad gibi vazgeçilmez hükümlerine iman ve amelde bulunmak, İslam düşmanları karşısında bütün Müslümanların birleşip kenetlenmesini sağlamaya yetecek eksenler ve müştereklerdi.

İmam Humeyni’nin  ıslahçı kıyam ve mesajları sadece İran”a veya diğer İslam ülkelerine yönelik değildi. O, bütün insanların yaradılış ve fıtratının tevhid, şeref, hayra ve hakikate yönelme ve adalet arama gibi insani prensiplerle yoğrulmuş olduğunu bildiğinden, kitlelerin bilinçlendirilmesi ve bireylerin kendi kötü nefislerinin şeytanıyla dış çevrenin şeytaniliklerine karşı durabilmeyi becermesi halinde bütün insanların Allah”a inanma ve gerçek ilahi adaletin gölgesinde yaşama yolunu tercih edeceklerine inanmakdaydı. Bu nedenle de İmam Humeyni yayınladığı mesajların çoğunda, esaret halinde bulunan 3. dünya ülkeleriyle dünya mustaz’aflarını müstekbirler ve sultacı egemenlere karşı başkaldırıp kıyama davet eder. Nitekim İran’da İslam inkılabının zafer kazandığı ilk günlerden itibaren İmam bu görüşünü yüksek sesle açıklamakta ve “dünya mustazaflar partisi”nin bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayarak bu görüşü canı gönülden savunmaktaydı. Nitekim “dünya kurtuluş ve bağımsızlık hareketleri”nin ilk uluslararası oturumu, İmam’ın inisiyatifiyle ve onun zamanında İslami İran”da gerçekleşecekti.
Vahdet haftası
İmam Humeyni

Yorumunu Gönder

Yorumlar