Cübbeli Ahmet'in Şehit Kasım Süleymani Hakkında Paylaştığı Video Hakkında Bir Değerlendirme

Kemal Kemahlı 15.01.2024 14:20:37

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen şahsın geçtiğimiz günlerde şehid Kasım Süleymani ile ilgili yayınladığı video ve yaptığı algı operasyonu üzerine kısa bir değerlendirme yapacağız. 

Bu videoyu ilk olarak Abdullah Ağar yayınlamıştı kendi Twitter hesabında 2 ya da 3 sene önce. 

Bu konuşma Kerkük bölgesinin IŞİD'ten kurtarılması sırasında Haşdi Şabi komutanları ile özel bir sohbette yapılıyor. Dikkat ederseniz konuşmanın önü ve arkası kesilmiş yani siyak ve sibakını tam olarak bilmiyoruz konuşmanın. 

General Süleymani'nin vahdete dayalı, Filistin davasını savunan ve tüm anti siyonist anti emperyalist Sünni grupları destekleyen yüzlerce konuşması varken bu videonun bazı bölümlerinin cımbızlanarak çekilmesi ve bunun üzerinden haksız yorumlarda bulunulması en hafif ifade ile bir vicdansızlıktır. 

Şehit Kasım Süleymani'nin tüm dünyadaki ve özellikle Filistin'deki, bölgemizdeki Sünni İslami hareketlerle olan sıcak temaslarını bilen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu konuşmada geçen Sünniler ifadesinden kasıt, Sözde Sünni Arap veya diğer ırklardan İslam ülkelerinin liderleri ve devletleridir. 

Mesela biz Türkiye'de diyoruz ki, 'Araplar Filistin davasına ihanet etti', bu cümlede Araplardan kastımız emperyalist ve siyonistlerle işbirliği yapan Arap krallıklarıdır, yani Arapların tamamı değildir. 

Bu videonun son bölümü Cübbeli Ahmet Ünlü tarafından  kırpılmış, kırpılan bölümde Şehit Kasım Süleymani'nin yanındaki Haşdi Şabi komutanı, İslam Cumhuriyetini yıkmak isteyen düşmanları andıktan sonra onların hedefi ile ilgili şunu söylüyor: 'Meşru İsrail'i Kebir ya'ni' ( büyük İsrail projesidir yani). Meşru kelimesi modern Arapçada 'proje' anlamına geliyor. Yani şehit Süleymani büyük İsrail projesini nasıl yerle bir ettiklerini anlatıyor komutan da bunu teyit ediyor.

Kasım Süleymani'nin, her ne kadar Şia itikadına tam bağlı biri olsa da, Sünnileri desteklediği yani anti emperyalist antisiyonist Sünnileri Sünni parti ve  cemaatleri desteklediğini herkes biliyor. O, Muhammed Mursi'yi bile desteklemişti. 

Kasım Süleymani'nin adamlarının İhvanul Müslimin'le İstanbul'da yaptığı görüşmeleri hem Ak Parti'deki arkadaşlar hem de Milli Görüş'teki kardeşlerimiz yakından bilirler ve duymuşlardır.

Filistin'deki Hamas, İslami Cihad gibi köken itibarıyla Sünni grupları zaten hiç saymıyorum bile onları zaten desteklediğini cümle alem biliyor. Hatta Cübbeli de biliyor fakat itiraf etmek işine gelmiyor.

Ayrıca herkesin malumu olduğu üzere yani İslami camialarla ilgili bilgisi olan herkesin malumu olduğu üzere; hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde her tarikat her mezhep veya İslami Parti kendini, İslam'ın yeryüzünde hakim olması yolunda Allah tarafından memur edildiğine İnanır. Ehli Sünnet tarikat, cemaat ve partileri de böyle düşünürler. Şii inancına bağlı olduğunu saklamayan Şehit Kasım Süleymani de bu konuda Şiilerin üzerine düşeni yapacağını ve emperyalizm ve siyonizme karşı galip geleceğine, gerçek Şiilerin bu işin lokomotifi olduğunu inanmaktadır.

Hz. Mehdi'nin bile kendi cemaatlerinden tarikatlarından çıkacağını iddia eden onlarca Sünni oluşuma itiraz etmeyenlerin Kasım  Süleymani'nin Şiileri öven açıklamasına itiraz etmeleri büyük bir tutarsızlıktır.