Teberra ve Tevellamdır...

Emin Güneş 24.06.2023 08:27:00
Tarih boyunca mevki ve makamları uğruna zulmedenlerden, kardeş kanı dökenlerden, hür olanları köleleştirenlerden, saltanat sahalarını genişletmek için başkalarının topraklarını gasp edenlerden, sırf ganimet ve cariye için savaşanlardan, itibarı saraylarda arayan saray sahiplerinden, saray ulemasından, mele ve mütrefinden, Ulusal (yerli ve milli) çıkarlarını ümmetin çıkarlarının önüne geçirenlerden, devlet makamlarını akrabalarına ganimet gibi pay edenlerden, halk açlıkla, yoksullukla boğuşurken hazineyi (beytülmali) aile efradına peşkeş çekenlerden, muhalif düşünceleri şiddet yoluyla bastıranlardan, kavmiyetçilerden, mezhepçilerden, zer, zor ve tezvir siyaseti güdenlerden, Allah’la aldatanlardan, din tüccarlarından, sadece nakledip akletmeyenlerden, sarığı ve cübbesi ile minberleri gaspetmiş kezzaplardan, CIA/MOSSAD ve MI6’dan dırar mescidi inşası için para teklifi alacak kadar ihanet içinde olanlardan, kâfirlere merhametli müminlere şedit olanlardan, zalim ve fasık idarecilere itaati emredenlerden, rüşvetçi hâkimlerin azledilmemelerine cevaz verenlerden, Kur’an’a muhalif içtihat sahiplerinden, Peygamberlerini haksız yere katleden Yahudiler gibi Peygamber efendimizin “bendendir parçamdır” dediği aile efradını katledenlerden, saltanatlarına payanda olmadıkları için imamlarımıza işkence eden hatta çoğunu zehirleyerek öldürenlerden, mescidi aksanın işgalcileri ve her gün kardeşlerimizin kanlarını akıtanlarla normalleşenlerden, Peygamber efendimizin davasına omuz veren, onu korumak için canını malını esirgemeyen ashabına lanet okuyanlardan, tülekadan, süfehadan, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinenlerden, hadis uyduranlardan ve sahih olduğu kesin olsa da hadisleri inkâr edenlerden, hakikatlerin ortaya çıkmasında korkanlardan, bilerek ve isteyerek hakikati karartanlardan, hileli akıl yürüten safsatacılardan, liyakati değil sadakati esas alıp sadak deyince akla gelen köpek gibi kendilerine kuyruk sallayanları etrafına toplayarak “birlikte yönetiyoruz” diyenlerden BERİYİM…

İnançları ne olursa olsun mazlumların, mustazafların ve bunların hakları için savaşanların, lüks ve israftan kaçanların, yönetilenlerin yiyemediğini yemeyenlerin, giyemediğini giymeyenlerin, dünyaları verseler dahi karıncanın ağzındaki buğday kabuğunu almaktan kaçınanların, aile efradı ile fakirlik derecesinde sıradan vatandaşları gibi yaşayan yöneticilerin, İslam’ı ülkesi için değil ülkesini İslam için isteyenlerin, Ümmetin her karışı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayanların, işgale ve zulme maruz kalmış Müslümanların kurtuluşu, özgürlüğü, selameti için şehadetten kaçınmayanların, gerektiğinde ülke kaynaklarından kısarak mescidi aksanın özgürlüğüne kaynak aktaranların, sırf Kudüs’ü kurtarmak için askeri birlikler kuranların, ümmetin işgal edilen temiz topraklarını kirleten yüzlerce Amerikan askerini cehenneme yollayanların, İslami devrim yapan devrimcilerin, çağın put kıranlarının, Filistin’in umuduna İsrail’in kâbusuna dönüşenlerin, hakikatlerden korkmayanların, Liyakati esas alanların, ırkçılık ve mezhepçilik gibi tefrika vesilelerinden uzak Vahdeti savunanların, harici tekfirci akımlara karşı tevhidi fikri ve ameli olarak ortaya koyanların, Allah’ın dostlarını dost düşmanlarını düşman bilenlerin, ellerini Müslümanların kanına ve kanlarını Müslümanların ellerine bulaştırmaktan sakınanların, VELİSİYİM, DOSTUYUM. İşte benim TEVELLAM…

Teberri ettiğim ilkelerden beri olmayan tarikat, cemaat, mezhep, meşrep ve partilerden beriyim.

Tevella ettiğim ilkeleri benimseyen/savunan tarikat, cemaat, mezhep, meşrep ve partilerin parçasıyım, dostuyum, her şeyimle emrinde ve hizmetindeyim.

Bize din olarak İslâm´ı seçip beğenen rabbime hamdolsun. Mensubu olmakla iftihar edeceğim tek varlığım İSLAMDIR.