10.04.2020 01:48:04

Böl Parçala Yönet

Musa Dedei 7.02.2020 21:24:00
Bir grup kimse belli çıkarlar doğrultusunda bir toplumu, bir inancı ve değerleri bölmek, parçalamak, yozlaştırmak isteyince en kolay yolun içten müdahale etmesidir. Aslında bu ve bunun gibi yazıların yıllar önce eleştirmen ve araştırmacılar tarafından yazılıp toplumumuzu uyarıda bulunmuş olmaları yetmemiş olacak ki, bazı kesim veya kesimler tarafından istenmemiş ya da bu gibi değerlerin gündemde olması engellenmiştir.  

Bu yazımda okuyucularla birlikte bir toplumun nasıl çökertileceğini, ana temelin nasıl yok edileceğini ve yine bir toplumun nasıl kendi kendine düşman edileceğini ortaya koymaya çalışacağım.

İlk olarak çok uzun bir zaman isteyen planların olacağından; idealist olmak, hırs, zekâ, akıl ve en önemlisi bu temeli bir grup haline oluşturmak ve sabırla beklemektir. Hem planlama ve bununla beraber uygulamayla sonuca gelmek uzun bir zaman alacak, arada bir sekteye uğrayacak ve böylelikle inanç ve değerler yok edilmeye çalışılacaktır.

 BOZULMANIN YOLLARI

Toplumu yönetecek gelenek-görenek, kültür, inanç değiştirme ve içeridekileri birbirine düşman etme, zarara uğratma gibi yeni düşünceler filizlendirmek ve oluşturmaktadırlar. Şunu hiç unutmayalım ki öncelikle: “Toplumun kendinden ve sistemden şüphe etmesini sağlayarak sisteme güvensizliği inşa edip, kendi kendilerine bozulmasını sağlamaktır.” Ve bundan sonra halk birbirine düşecek, tartışmalar başlayacak hızlı bir şekilde plan hedefine doğru ilerleyecektir.

Ya da, kabul edilmesi imkânsız olan hassasiyetleri kullanarak, aşılması çok zor olan tüm inanç ve itikatların paramparça edilebilmesi için bu dinamiti (hassasiyette nifak)ateşlemek yeter.

“Herkesin gözü dansçı kızda olursa, birileri tavşanı çaktırmadan şapkasına koyacak siz de gerçekten sihirbazın tavşanı şapkadan çıkardığına inanacaksınız.”

Göz yanılgısını çok iyi becerenler her zaman algıyı başka yerlere çekmeyi başarabilmişlerdir. Aynı kimseleri, olumlu hareketlerle sempati kazanmak için de kullanabilirler. Hedefler apaçık belli olan kargaşanın, itirazların, belli belirsiz beyanların (doyurucu olmayan açıklamalar) kendiniz veya bir başkaları tarafından yozlaştırmak, bölmek, parçalamak, içten içe karıştırmakla beraber bütün bunların amacı o toplumun insanlarını buna inandırmak olacaktır.
Bir trenin vagonlarının başında bir lokomotif olmadan hiçbir yere kımıldayamaması gibi, bir toplumun da başında iyi bir lider olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını, hep kargaşa ve şüphe içinde kalınacağı örneklerle aşikârdır. Dünyaya baktığımızda bir milletin başında ki lider başarılı olursa o toplum doğruyu bulmuş huzur içinde yaşamış ve yaşayacaktır. Ancak, lider bilgisiz, kötü niyetli, kıskanç ve kabadayı yapıda olursa o toplumun iki yakası bir araya gelmez hep kargaşa içinde ihtilafların, karşı çıkanların çok olduğu bir ortam oluşacaktır.

Lütfen toplumun ortak değer ve hassasiyetlerini kendi çıkarlarınız için kullanmayınız. Etkilemek istediğiniz toplumun ortak ve kırılması çok zor olan değerlerini kendi cehalet dünyanıza sokarak bozmayınız.

 Bir toplumun inancını bozmak için o toplumun içerisinde olan bilgisiz ve taze beyinler seçilir. İlk vazife, böyle kimselerin farkında olmak, onlardan (bozguncular) önce bilgisiz ve taze beyinleri dikkate almak ve hakikatle bilgilendirmek olmalıdır.