İsrail’in 1982 Yılında Ortadoğu Ülkelerindeki Planları ve Bugün Gelinen Nokta

Volkan Kemal Ergenekon 26.1.2020 13:51:00
DİVİDE ET İMPERA ( BÖL VE YÖNET )

Siyaset sanatının bu en eski yöntemini  bugün İsrail maalesef başarı ile uygulamakta...Size bu yazımda, İsrail Dışişlerinde görevli ODED YİNON 'un 1982 yılında yani tam bundan  30 yıl önce Dünya Siyonist Örgütü ne bağlı Enformasyon dairesinin İbranice yayın organı KİVUNİM de yazdığı rapordan bahsetmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle

İşte o zaman göreceğiz bu Arap baharının nasıl ortaya çıktığını.YİNON’un raporu özetle şöyleydi: Sömürgeciler Irak,Suriye Lübnan Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerini nüfus veya mezhep temeline göre değil, sınırları masa üstünde cetvelle çzmişlerdir. Dolayısı ile bu ülkeler, iskambil kağıdından yapılma geçici ev gibidirler.Yıkılmaları kolaydır. Keyfi olarak 19 devlete bölünmüşlerdir. Her biri birbirine düşman zınlıklardan ve etnik gruplardan oluşturulmuştur...

PEKİ BU DURUMDAN NASIL FAYDALINILMALIDIR?DİVİDE ET İMPERA YANİ BÖL VE YÖNETLE

YİNON her Arap ülkesine sıra ile değinir ve nasıl parçalabilecekleri konusunda fikir yürütür.Lübnan’dan örnekler verir.1975 den bu yana ( İsrailin büyük katkıları ile ) süren iç savaş nedeni ile zaten fiili olarak parçalanmış olan Lübnan a değinir: Lübnan zaten fiiilen var olan 5 bölgeye bölünecektir.Bu bölgeler ,bir Maruni-Hristiyan bölgeyi ,bir Müslüman bölgesini,bir Dürzi bölgesini ve bir Şii bölgesini Haddadın milileri aracılığı ile İsrail’in denetimi altında ki bölgeyi içerecektir. Lübnan’ın beş bölgeye bölünmesi Mısır,Suriye, Irak ve Arap alemi için emsaldir ve o yolda da ilerlenmektedir. Sonradan Suriye ve Irak’ın da Lübnan da olduğu gibi etnik ve dini bakımdan ayrı ayrı bölgelere bölünmesi İsrail’in uzun vadede doğu cephesinde ki birinci hedefidir. Kıs vade de ise bu devletlerin askeri gücünün azaltılmasıdır...

Rapora devam edeceğim fakat eğer müsaade ederseniz konunu ciddiyetine atfen Irak konusundaki planlarını araya sokuşturmak istiyorum ki muvaffak olup olamadıklarının ve bunların birer fantazi olup olmadığının farkına varalım... YİNON henüz 1982 yılında evet tam bundan 30 sene önce -1991 deki Körfez Savaşının ardından fiili olarak gerçekleşecek olan- Irak’ın parçalanması senaryosunu şöyle izah etmektedir: Irak bir yandan petrol bakımından zengin,öte yandan içte bölük pörçük bir ülke olarak, İsrail için sağlam bir hedef olmaya adaydır. Irak ın bölünmesi bizim için Suriye’nin bölünmesinden çok daha önemlidir. İktidardaki rejimin elinden petrol gelirleri ve ordu alındığı Irak’ın gelecekteki durumu, Lübnan ın geçmişteki durumundan farklı olmayacaktır...

IRAK ETNİK VE MEZHEBİ TEMELLER ÜZERİNE BÖLÜNECEKTİR;KUZEYDE BİR KÜRT DEVLETİ,ORTADA BİR SÜNNİ VE GÜNEYDE Şİİ DEVLET

 Şimdi değerli arkadaşlarım anlaşılıyor mu gerçekler...Kimin planları nasıl uygulamaya konmuş ,kimler gerçekte kimin planının icraatını gerçekleştirmek için piyon rolünü üstlenmiş.

Peki bu plan bugün gerçekleştirildi mi gerçekleştirilmedi mi. Fantazimi imiş değilmiy miş taaaaa bunda 30 sene önce ki plan....
Şöyle bir soruda aklınıza gelebilir haklı olarak...ODED YİNON’un ''İsrail için strateji'' isimli bu planı, acaba İsrail devletinin gerçek ve geçerli bir stratejisi mi yoksa kendi hayal gücünün bir ürünümü... Bu soru konu ile ilgili uzmanların görüşleri alınmış ve hepsi de YİNON un yazdıklarının İsrail’de ki ''Derin devlet'' in gerçek stratejisi olduğu hususunda fikir birliğinde bulunmuşlardır...

Kudüs İbrani Üniversitesi profesörlerinden Israel Shahak ,YİNON un raporunu temel alarak yazdığı The Zionist Plan For The Middle East adlı çalışmasında ,raorda yazılanların İsrail 'in uzun vadeli stratejisinin bir özeti olduğunu belirtir. Rapor üzerine çalışan diğer ünlü Yahudi asıllı Amerikalı dilbilim profesörü ve siyaset yorumcusu Noam Chomsky de aynı görüştedir. Bertrand Russel Barış Vakfı Eski Genel Sekreteri Ralph Schoenman ise ,ODED YİNON un söz konusu raporunun sıradan bir belge olmadığını ''İsrail de gerek ordu gerekse haber alma örgütünün üst kademelerine egemen olan düşünce yapısının ''sergilendiğini söylemektedir(Ralph Schoenman Siyonizmin Gizli Tarihi sf.103 )

 Bu plan dışarıya sızdı ama gerçekte 1950 yılından beri siyonist gaspçı rejimin gündemindedir. İsrail’in Arap ülkelerinde ki ayaklanma ve iç savaşlarda oynadığı gizli rol bunu göstermektedir... Size öncelikle bu yazımda Irak’taki planı açıkladım ki Suriye konusunda ki planlardan bahsettiğimiz zaman konunun ne kadar reel olduğu şaka götürmez bir plan üzerine her şeyin sinsice yürütüldüğü idrak edilebilsin.Çünkü 30 sene önce İsrail’in Irak’ı üçe bölme planı bugün gerçekleşmiştir...Önümüzdeki yazımda da Suriye’ yi bölme planını yayınlayacağım ve bugün yaşanmakta olan olayların kronolojisinin nasıl ta o günden belirlendiğini Arap baharının öyle bir protestocunu kendisini yakması ile doğaçlama gelişmediğini hep beraber daha yakından hep beraber göreceğiz...Saygı selam ve dualarımla...