Bütün Dinler Bir Kurtarıcıyı Bekliyor... İsimler Farklı Tarif İse Aynı Kişi

Zulüm düzeninden yorulan ve adalete susayan bütün beşeriyet kendi dillerinde yaratıcılarına yalvararak kurtarıcıyı göndermesini istemektedir. Bütün dinlerde kurtarıcının ismi farklı olsa da tarifleri sadece bir kişiyi işaret etmektedir: Peygamber Efendimizin (s.a.a) on ikinci vasisi Hz. Mehdi (a.c.f)


28.03.2021 12:13:00   İnanç


Şaban ayının 15. gecesi (Berat Gecesi), bazı rivayetlere göre Kadir gecesinden sonra en faziletli gecedir. Nime-i Şaban diye de adlandırılan bu gece öyle bir gecedir ki, Allah kullarına kendi fazlından lütfeder ve kendi minnetiyle onları bağışlar. Bu gecede uygun olmayan şeyleri isteyenler hariç, kendisine yalvaran hiç kimseyi eli boş geri çevirmez.

Hz. Peygamberin (s.a.a) en fazla önem verdiği üç geceden biridir Berat Gecesi.

Bu şerefli ve mübarek geceyi daha da bereketlendiren, önemini kat kat artıran şey ise, efendimizin on ikinci vasisi Hz. Mehdi’nin bu gece gerçekleşen viladetleridir.

Tam 1187 yıl önce Hz. Gaim dünyaya gelmiş ama Abbasilerin zulmünden dolayı kısa bir müddet sonra gaybete çekilmiştir.

Hz. Mehdi (a.c.f) sadece İslam dininin veya semavi dinlerin değil bütün dinlerin ve bütün insanlığın ortak değeridir, insanlığın kurtarıcısı, adalet düzeninin kurucusu, Allah’ın seçmiş olduğu özel insandır.

Zulüm düzeninden yorulan ve adalete susayan bütün beşeriyet kendi dillerinde yaratıcılarına yalvararak kurtarıcıyı göndermesini istemektedir.

Ehlibeytten günümüze kadar ulaşan rivayetlere göre gaybet döneminde yapılacak en önemli iş ve ibadet Hz. Mehdi’nin zuhuru için bolca dua etmektir.
Hz. Mehdi
Nime-i Şaban
Peygamber Efendimiz

Yorumunu Gönder

Yorumlar