Oryantalistler ve Batılı Bilim İnsanlarının Hz. Hüseyin (a.s) Hakkındaki Sözleri -1

Peki, nasıl olur da bazı (Müsülman yazarlar) batı düşücesini kutsarken, İmam Hüseyin (a.s) devriminin önemini ve anılmasını inkâr ederler? Müslümanlar, İmamı takip etmeleri gereken fikri ve inkılabı yöne nasıl sahip olmazlar?


4.08.2022 15:51:00   Güncel


Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s) ve ordusu ile Ömer bin Sa’d’ın ordusu arasında meydana gelen kanlı savaş, İmam Hüseyin (a.s), ailesi ve dostlarının şehadeti ile aile fertlerinin esir düşmesiyle sonuçlandı.

Bu vakıa, diğer tüm dinlerin ve insanlık tarihinin en büyük olayıydı. Çok sayıda batılı bilim insanı İmam Hüseyin’in (a.s) devriminden etkilenmiştir. Çünkü bu büyük devrim, hakkında yazılar yazan ve büyük bir devrim olarak gören batılı düşünür ve bilimciler için bir örnek model oluşturuyordu.

Peki, nasıl olur da bazı (Müsülman yazarlar) batı düşücesini kutsarken, İmam Hüseyin (a.s) devriminin önemini ve anılmasını inkâr ederler? Müslümanlar, İmamı takip etmeleri gereken fikri ve inkılabı yöne nasıl sahip olmazlar?

Bizde bunun üzerine, bu yazı dizimizde farklı dinlerden gayrı müslim düşünürlerin en büyük devrimci İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı hakkındaki sözlerini derledik:

 İngiliz arkeolog William Kennett Loftus

"Hüseyin bin Ali, insanlık tarihinin en önemli -amacına ulaşan- şehadetini yaşadı. Yaşadığı trajediyle eşi benzeri olmayan bir kahramanlığa yükseldi."

 Alman oryantalist Marbin

"Hüseyin (a.s) kendisini ve en sevdiği insanları kurban vererek, mazlumiyetini ve haklılığını kanıtladı ve tüm dünyaya fedakârlık dersi verdi. İslam’ı ve Müslümanları tarihe yazdırarak itibarlarını yükseltti. İslam dünyasının bu yiğit askeri, tüm insanlığa zulüm ve adaletsizliğin sürdürülebilir olmadığını kanıtladı. Aynı zamanda zulmün dışarıdan ne kadar sağlam ve ürkütücü görünürse görünsün, hakkın ve gerçeğin karşısında rüzgârda savrulan bir tüy gibi olduğunu kanıtladı."

Hristiyan düşünür Antoine Bara

"Eğer Hüseyin bizden olsaydı, dünyanın her yerine onun sancağını diker, her yere onun minberini kurar ve insanları Hüseyin adına Hristiyanlığa davet ederdik."

Hazırlayan: Abbas Necm

Çeviri: Merve Gök

imhussain.com
Oryantalist
Batı
bilim insanı
Hz. Hüseyin

Yorumunu Gönder

Yorumlar