Bugün Vahabilerin Baki Mezarlığını Yıkışının 96. Yılı!

Hicri Kameri 8 Şevval 1344 (1926) yılında Bâki Mezarlığı şirk olduğu bahanesiyle Vahabilerce tahrip edildi. Ama din büyükleri için türbe yapılması Ehl-i Sünnete göre şirk olup olmadığı hâlâ tartışılıyor.


10.5.2022 17:14:00   Dünya


Bundan tam 96 yıl önce, Suudi Vahabileri, İslam tarihinin en kutsal mezarlıklarından biri olan ve Hz Resulullah efendimizin mutahhar Ehlibeytiyle sahabesinin kabirlerinin bulunduğu Bakıyy Kabristanı’nı tıpkı Moğollar gibi yıkıp tahrip ettiler.

Osmanlı döneminde de özenle korunan ve üzerlerine kubbeler inşa edilerek muhafaza edilen Bâki Mezarlığının Vahabilerce tahrip edilmesi Sünni-Şii bütün Müslümanları öfkelendirdi.

Suudi Arabistanlı Vahabiler Hicri Kameri 8 Şevval 1344 tarihinde Medine Müftülerinden 15 kişinin “Kabirler üzerine türbe yapılmasının yasak olduğu ve dolaysıyla yapılmış olanların tahrip edilmesi gerektiğine” dair fetvalarına dayanarak Bâki Mezarlığında büyük din alimleri ve Ehl-i Beyt İmamlarına ait türbeleri yıkma teşebbüsünde bulunmuşlardı.

Vahabilerin bu girişimi İranlı, Iraklı, Pakistanlı ve eski Sovyet Birliği’nde yaşıyan birçok Müslüman ve alimlerin yoğun tepki göstermelerine sebep oldu.

Fakat bu noktada önemli bir soru günümüzde hâlâ tartışılıyor: Acaba din büyüklerinin makamlarını yüce tutma amacıyla onlar için türbe yapılması girişimi Kuran-ı Kerim ve Sünnet açısından da İslamiyete aykırı ve cehalet göstergesi midir? Vahabilerin inançları aslında tarihte “İbn-i Teymiye” adlı bir kişinin düşüncelerinden kaynaklanıyor. Onlar ibadi- sosyal birçok konuda Müslümanların adetlerine ters düşünüyor ve bu yüzden de Müslümanları şirk ve mülhitlikle suçluyorlar.
Bâki Mezarlığı
Vahabi
Ehl-i Sünnet

Yorumunu Gönder

Yorumlar